Optiskā kabeļa alternatīva

Milimetru viļņu diapazonā 70-80 GHz raiduztvērēju pielietošana saskaņā ar esošiem frekvenču spektra lietošanas noteikumiem pieļauj uzcelt multigigabitu bezvadu fiksētus risinājumus.

Optiskas līnijas pagarinājums

ļauj pārraidīt signālu izmantojot traucējumnoturīgo modulāciju nodrošinot pieprasīto drošuma līmeni.

Rezerves savienojuma raidīšana tiklā

ļauj attīstīt oriģinālā aprīkojumā līniju ar augsti konkurētspējīgam tehniskiem raksturojumiem ka arī nodrošināt augstākais drošuma līmenis
© 2019 LMcom. All Rights Reserved.